Thursday, September 15, 2011

kairosflaccid says...

...blah blah blah, blah blah blah, and then adds blah blah blah, and then more blah blah blah, and some yada yada yada, and then a lot more blah blah blah, the usual Lewontin quote mines and Plato bullshit, and then a whole lot more blah blah blah, yada yada yada, and blah blah blah.